Staatsregeling 1798      
            Staatsregeling 1809      
                   
            Deze bronnen zijn met name gebruikt in het Kasboek van de Dominee      
            Kijk voor een uitgebreide beschrijving op       
            http://bronnen.historischekringlosser.nl/Kasboek/Kasboek.htm      
                   
            Verdeling kerkelijke goederen tussen Katholieken en Herformden      
    SDC     Alle foto's zijn te zien in de een 17-tal galerijen van elk 50 foto's    Onderwerp  
    van  t/m          
    16618 16620 str1798_1   albumstr1798_1   Memorie van Immink  
    16790 16815 str1798_2   albumstr1798_2   Deductie van Immink  
    16869 16877 str1798_3   albumstr1798_3   Beknopte Deductie van Immink  
    16819 16855 str1798_4   albumstr1798_4   Contradeductie katholieken  
    16930 16932 str1798_5   albumstr1798_5   Uitspraak eerste Kamer  
    16625 16664 str1798_6   albumstr1798_6   Verweer Immink Racer  
    16919 16935 str1798_7   albumstr1798_7   Plan verdeling door Wessels  
    16868 16949 str1798_8   albumstr1798_8   Telling aantal kath en geref  
    16675 16724 str1798_9   albumstr1798_9   Doopboek wie is nu katholiek  
    16725 16749 str1798_9a   albumstr1798_9a   Doopboek wie is nu katholiek  
    16857 16928 str1798_10   albumstr1798_10   Bezittingen door Teijlers  
    16754 16756 str1809_11   albumstr1809_11   Besluit Lod Napoleon 1809  
    16887   str1809_12   albumstr1809_12   Opdracht bouw nieuwe kerk  
    16817 16818 str1809_13   albumstr1809_13   Partijen bij de Baljuw 1810  
    16886 16904 str1809_14   albumstr1809_14   Vruchteloos beraad in de Ster  
    16892   str1809_15   albumstr1809_15   Kath eisen orginele stukken  
  Id 16760 16768 str1809_16   albumstr1809_16   Uitnodiging stukken in te zien Vewijzing
  1 16910 16912 str1809_17   albumstr1809_17   Laatste brief Landdrost 93
  2               93
  3 SDC Serie Inv    Individuele foto's kunnen via de link  hier beneden worden opgeroepen     93
  4 16618 1 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_1/images/SDC16618.jpg 1798 Memorie van Immink 94
  5 16619 1 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_1/images/SDC16619.jpg 1798 Memorie van Immink 94
  6 16620 1 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_1/images/SDC16620.jpg 1798 Memorie van Immink 94
  7 16790 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16790.jpg 1798 Deductie van Immink  
  8 16791 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16791.jpg 1798 Deductie van Immink  
  9 16792 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16792.jpg 1798 Deductie van Immink  
  10 16793 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16793.jpg 1798 Deductie van Immink  
  11 16794 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16794.jpg 1798 Deductie van Immink  
  12 16795 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16795.jpg 1798 Deductie van Immink  
  13 16796 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16796.jpg 1798 Deductie van Immink  
  14 16797 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16797.jpg 1798 Deductie van Immink  
  15 16798 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16798.jpg 1798 Deductie van Immink  
  16 16799 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16799.jpg 1798 Deductie van Immink  
  17 16800 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16800.jpg 1798 Deductie van Immink  
  18 16801 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16801.jpg 1798 Deductie van Immink  
  19 16802 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16802.jpg 1798 Deductie van Immink  
  20 16803 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16803.jpg 1798 Deductie van Immink  
  21 16804 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16804.jpg 1798 Deductie van Immink  
  22 16805 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16805.jpg 1798 Deductie van Immink  
  23 16806 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16806.jpg 1798 Deductie van Immink  
  24 16807 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16807.jpg 1798 Deductie van Immink  
  25 16808 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16808.jpg 1798 Deductie van Immink  
  26 16809 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16809.jpg 1798 Deductie van Immink  
  27 16810 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16810.jpg 1798 Deductie van Immink  
  28 16811 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16811.jpg 1798 Deductie van Immink  
  29 16812 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16812.jpg 1798 Deductie van Immink  
  30 16813 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16813.jpg 1798 Deductie van Immink  
  31 16814 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16814.jpg 1798 Deductie van Immink  
  32 16815 2 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_2/images/SDC16815.jpg 1798 Deductie van Immink  
  33 16869 3 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_3/images/SDC16869.jpg   Beknopte Deductie van Immink  
  34 16869 3 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_3/images/SDC16869.jpg   Beknopte Deductie van Immink  
  35 16870 3 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_3/images/SDC16870.jpg   Beknopte Deductie van Immink  
  36 16871 3 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_3/images/SDC16871.jpg   Beknopte Deductie van Immink  
  37 16872 3 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_3/images/SDC16872.jpg   Beknopte Deductie van Immink  
  38 16873 3 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_3/images/SDC16873.jpg   Beknopte Deductie van Immink  
  39 16874 3 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_3/images/SDC16874.jpg   Beknopte Deductie van Immink  
  40 16875 3 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_3/images/SDC16875.jpg   Beknopte Deductie van Immink  
  41 16876 3 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_3/images/SDC16876.jpg   Beknopte Deductie van Immink  
  42 16877 3 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_3/images/SDC16877.jpg   Beknopte Deductie van Immink  
  43 16819 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16819.jpg   Contradeductie katholieken  
  44 16820 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16820.jpg   Contradeductie katholieken  
  45 16821 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16821.jpg   Contradeductie katholieken  
  46 16822 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16822.jpg   Contradeductie katholieken  
  47 16823 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16823.jpg   Contradeductie katholieken  
  48 16824 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16824.jpg   Contradeductie katholieken  
  49 16825 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16825.jpg   Contradeductie katholieken  
  50 16826 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16826.jpg   Contradeductie katholieken  
  51 16827 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16827.jpg   Contradeductie katholieken  
  52 16828 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16828.jpg   Contradeductie katholieken  
  53 16829 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16829.jpg   Contradeductie katholieken  
  54 16830 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16830.jpg   Contradeductie katholieken  
  55 16831 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16831.jpg   Contradeductie katholieken  
  56 16832 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16832.jpg   Contradeductie katholieken  
  57 16833 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16833.jpg   Contradeductie katholieken  
  58 16834 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16834.jpg   Contradeductie katholieken  
  59 16835 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16835.jpg   Contradeductie katholieken  
  60 16836 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16836.jpg   Contradeductie katholieken  
  61 16837 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16837.jpg   Contradeductie katholieken  
  62 16838 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16838.jpg   Contradeductie katholieken  
  63 16839 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16839.jpg   Contradeductie katholieken  
  64 16840 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16840.jpg   Contradeductie katholieken  
  65 16841 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16841.jpg   Contradeductie katholieken  
  66 16842 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16842.jpg   Contradeductie katholieken  
  67 16843 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16843.jpg   Contradeductie katholieken  
  68 16844 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16844.jpg   Contradeductie katholieken  
  69 16845 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16845.jpg   Contradeductie katholieken  
  70 16846 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16846.jpg   Contradeductie katholieken  
  71 16847 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16847.jpg   Contradeductie katholieken  
  72 16848 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16848.jpg   Contradeductie katholieken  
  73 16849 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16849.jpg   Contradeductie katholieken  
  74 16850 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16850.jpg   Contradeductie katholieken  
  75 16851 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16851.jpg   Contradeductie katholieken  
  76 16852 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16852.jpg   Contradeductie katholieken  
  77 16853 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16853.jpg   Contradeductie katholieken  
  78 16854 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16854.jpg   Contradeductie katholieken  
  79 16855 4 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_4/images/SDC16855.jpg   Contradeductie katholieken  
  80 16930 5 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_5/images/SDC16930.jpg   Uitspraak eerste Kamer  
  81 16931 5 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_5/images/SDC16931.jpg   Uitspraak eerste Kamer  
  82 16932 5 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_5/images/SDC16932.jpg   Uitspraak eerste Kamer  
  83 16625 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16625.jpg   Verweer Immink Racer  
  84 16626 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16626.jpg   Verweer Immink Racer  
  85 16627 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16627.jpg   Verweer Immink Racer  
  86 16628 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16628.jpg   Verweer Immink Racer  
  87 16629 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16629.jpg   Verweer Immink Racer  
  88 16930 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16930.jpg   Verweer Immink Racer  
  89 16631 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16631.jpg   Verweer Immink Racer  
  90 16632 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16632.jpg   Verweer Immink Racer  
  91 16633 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16633.jpg   Verweer Immink Racer  
  92 16634 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16634.jpg   Verweer Immink Racer  
  93 16635 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16635.jpg   Verweer Immink Racer  
  94 16636 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16636.jpg   Verweer Immink Racer  
  95 16637 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16637.jpg   Verweer Immink Racer  
  96 16638 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16638.jpg   Verweer Immink Racer  
  97 16639 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16639.jpg   Verweer Immink Racer  
  98 16640 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16640.jpg   Verweer Immink Racer  
  99 16641 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16641.jpg   Verweer Immink Racer  
  100 16642 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16642.jpg   Verweer Immink Racer  
  101 16643 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16643.jpg   Verweer Immink Racer  
  102 16644 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16644.jpg   Verweer Immink Racer  
  103 16645 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16645.jpg   Verweer Immink Racer  
  104 16646 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16646.jpg   Verweer Immink Racer  
  105 16647 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16647.jpg   Verweer Immink Racer  
  106 16648 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16648.jpg   Verweer Immink Racer  
  107 16649 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16649.jpg   Verweer Immink Racer  
  108 16650 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16650.jpg   Verweer Immink Racer  
  109 16651 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16651.jpg   Verweer Immink Racer  
  110 16652 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16652.jpg   Verweer Immink Racer  
  111 16653 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16653.jpg   Verweer Immink Racer  
  112 16654 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16654.jpg   Verweer Immink Racer  
  113 16655 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16655.jpg   Verweer Immink Racer  
  114 16656 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16656.jpg   Verweer Immink Racer  
  115 16657 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16657.jpg   Verweer Immink Racer  
  116 16658 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16658.jpg   Verweer Immink Racer  
  117 16659 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16659.jpg   Verweer Immink Racer  
  118 16660 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16660.jpg   Verweer Immink Racer  
  119 16661 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16661.jpg   Verweer Immink Racer  
  120 16662 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16662.jpg   Verweer Immink Racer  
  121 16663 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16663.jpg   Verweer Immink Racer  
  122 16664 6 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_6/images/SDC16664.jpg   Verweer Immink Racer  
  123 16917 7 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_7/images/SDC16917.jpg   Plan verdeling door Wessels  
  124 16918 7 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_7/images/SDC16918.jpg   Plan verdeling door Wessels  
  125 16919 7 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_7/images/SDC16919.jpg   Plan verdeling door Wessels  
  126 16920 7 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_7/images/SDC16920.jpg   Plan verdeling door Wessels  
  127 16921 7 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_7/images/SDC16921.jpg   Plan verdeling door Wessels  
  128 16922 7 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_7/images/SDC16922.jpg   Plan verdeling door Wessels  
  129 16933 7 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_7/images/SDC16933.jpg   Plan verdeling door Wessels  
  130 16934 7 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_7/images/SDC16934.jpg   Plan verdeling door Wessels  
  131 16935 7 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_7/images/SDC16935.jpg   Telling aantal kath en geref  
  132 16868 8 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_8/images/SDC16868.jpg   Telling aantal kath en geref  
  133 16924 8 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_8/images/SDC16924.jpg   Telling aantal kath en geref  
  134 16947 8 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_8/images/SDC16947.jpg   Telling aantal kath en geref  
  135 16948 8 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_8/images/SDC16948.jpg   Telling aantal kath en geref  
  136 16949 8 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_8/images/SDC16949.jpg   Telling aantal kath en geref  
  137 16675 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16675.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  138 16676 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16676.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  139 16677 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16677.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  140 16678 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16678.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  141 16679 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16679.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  142 16680 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16680.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  143 16681 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16681.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  144 16682 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16682.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  145 16683 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16683.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  146 16684 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16684.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  147 16685 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16685.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  148 16686 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16686.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  149 16687 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16687.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  150 16688 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16688.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  151 16689 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16689.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  152 16690 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16690.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  153 16691 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16691.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  154 16692 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16692.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  155 16693 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16693.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  156 16694 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16694.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  157 16695 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16695.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  158 16696 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16696.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  159 16697 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16697.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  160 16698 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16698.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  161 16699 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16699.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  162 16700 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16700.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  163 16701 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16701.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  164 16702 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16702.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  165 16703 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16703.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  166 16704 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16704.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  167 16705 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16705.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  168 16706 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16706.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  169 16707 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16707.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  170 16708 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16708.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  171 16709 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16709.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  172 16710 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16710.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  173 16711 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16711.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  174 16712 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16712.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  175 16713 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16713.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  176 16714 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16714.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  177 16715 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16715.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  178 16716 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16716.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  179 16717 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16717.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  180 16718 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16718.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  181 16719 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16719.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  182 16720 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16720.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  183 16721 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16721.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  184 16722 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16722.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  185 16723 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16723.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  186 16724 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16724.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  187 16725 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16725.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  188 16726 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16726.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  189 16727 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16727.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  190 16728 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16728.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  191 16729 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16729.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  192 16730 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16730.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  193 16731 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16731.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  194 16732 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16732.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  195 16733 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16733.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  196 16734 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16734.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  197 16735 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16735.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  198 16736 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16736.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  199 16737 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16737.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  200 16738 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16738.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  201 16739 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16739.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  202 16740 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16740.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  203 16741 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16741.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  204 16742 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16742.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  205 16743 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16743.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  206 16744 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16744.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  207 16745 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16745.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  208 16746 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16746.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  209 16747 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16747.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  210 16748 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16748.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  211 16749 9 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_9/images/SDC16749.jpg   Doopboek wie is nu katholiek  
  212 16857 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16857.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  213 16858 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16858.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  214 16859 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16859.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  215 16861 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16861.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  216 16863 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16863.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  217 16864 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16864.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  218 16865 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16865.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  219 16866 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16866.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  220 16888 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16888.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  221 16889 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16889.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  222 16890 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16890.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  223 16926 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16926.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  224 16927 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16927.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  225 16928 10 str1798 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1798_10/images/SDC16928.jpg   Bezittingen door Teijlers  
  226 16754 11 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_11/images/SDC16754.jpg   Besluit Lod Napoleon 1809  
  227 16755 11 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_11/images/SDC16755.jpg   Besluit Lod Napoleon 1809  
  228 16756 11 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_11/images/SDC16756.jpg   Besluit Lod Napoleon 1809  
  229 16887 12 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_12/images/SDC16887.jpg   Opdracht bouw nieuwe kerk  
  230 16817 13 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_13/images/SDC16817.jpg 1810 Partijen bij de Baljuw 1810  
  231 16818 13 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_13/images/SDC16818.jpg   Partijen bij de Baljuw 1810  
  232 16885 13 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_13/images/SDC16885.jpg   Partijen bij de Baljuw 1810  
  233 16908 13 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_13/images/SDC16908.jpg   Partijen bij de Baljuw 1810  
  234 16909 13 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_13/images/SDC16909.jpg   Partijen bij de Baljuw 1810  
  235 16886 14 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_14/images/SDC16886.jpg   Vruchteloos beraad in de Ster  
  236 16902 14 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_14/images/SDC16902.jpg   Vruchteloos beraad in de Ster  
  237 16903 14 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_14/images/SDC16903.jpg   Vruchteloos beraad in de Ster  
  238 16904 14 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_14/images/SDC16904.jpg   Vruchteloos beraad in de Ster  
  239 16892 15 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_15/images/SDC16892.jpg   Kath eisen orginele stukken  
  240 16893 15 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_15/images/SDC16893.jpg   Kath eisen orginele stukken  
  241 16913 15 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_15/images/SDC16913.jpg   Kath eisen orginele stukken  
  242 16914 15 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_15/images/SDC16914.jpg   Kath eisen orginele stukken  
  243 16915 15 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_15/images/SDC16915.jpg   Kath eisen orginele stukken  
  244 16760 16 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_16/images/SDC16760.jpg   Uitnodiging stukken in te zien  
  245 16761 16 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_16/images/SDC16761.jpg   Uitnodiging stukken in te zien  
  246 16762 16 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_16/images/SDC16762.jpg   Uitnodiging stukken in te zien  
  247 16763 16 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_16/images/SDC16763.jpg   Uitnodiging stukken in te zien  
  248 16764 16 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_16/images/SDC16764.jpg   Uitnodiging stukken in te zien  
  249 16765 16 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_16/images/SDC16765.jpg   Uitnodiging stukken in te zien  
  250 16766 16 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_16/images/SDC16766.jpg   Uitnodiging stukken in te zien  
  251 16767 16 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_16/images/SDC16767.jpg   Uitnodiging stukken in te zien  
  252 16768 16 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_16/images/SDC16768.jpg   Uitnodiging stukken in te zien  
    16910 17 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_17/images/SDC16910.jpg   Laatste brief Landdrost  
    16911 17 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_17/images/SDC16911.jpg   Laatste brief Landdrost  
    16912 17 str1809 link http://bronnen.historischekringlosser.nl/str1809_17/images/SDC16912.jpg   Laatste brief Landdrost